За Нас

Image

SUPER 95

– По-голям комфорт при шофиране

– Защита срещу корозия.

– Чист двигател при постоянна употреба

– По-малко вредни емисии

Image

DIESEL

– Eфективната работа на двигателя.

– Предпазване от корозия

– Намаляване шума на двигателя

Image

AUTOGAS

– Прецизно отмерване на зареденото количество гориво

– По-ниска цена и намалени разходи за шофиране в сравнение с останалите горива

– Гориво, щадящо околната среда, с по-малко вредни емисии

За нас

iGAS е търговската марка на Газ Лоджистикс ЕАД

Igas е търговската марка на Газ Лоджистикс ЕАД, с която развива търговията на горива на дребно чрез своите бензиностанции и газ станции в страната.
Основната дейност на Газ Лоджистикс е управление на данъчни складове за пропан-бутан, управление и стопанисване на обекти за търговия на едро и дребно с горива

Контакти