За Нас

Image

SUPER 95

- По-голям комфорт при шофиране
- Защита срещу корозия.
- Чист двигател при постоянна употреба
- По-малко вредни емисии

Image

DIESEL

- Eфективната работа на двигателя.
- Предпазване от корозия
- Намаляване шума на двигателя

Image

AUTOGAS

- Прецизно отмерване на зареденото количество гориво
- По-ниска цена и намалени разходи за шофиране в сравнение с останалите горива
- Гориво, щадящо околната среда, с по-малко вредни емисии

За нас

iGAS е търговската марка на Газ Лоджистикс ЕАД

Igas е търговската марка на Газ Лоджистикс ЕАД, с която развива търговията на горива на дребно чрез своите бензиностанции и газ станции в страната.
Основната дейност на Газ Лоджистикс е управление на данъчни складове за пропан-бутан, управление и стопанисване на обекти за търговия на едро и дребно с горива

Контакти