Image

Във връзка с разширяването на дейността си, Газ Лоджистикс ЕАД предлага отлични условия за партньорство по договор за ФРАНЧАЙЗ за обекти с марката iGAS.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФРАНЧАЙЗОПОЛУЧАТЕЛИТЕ:• Да са собственици на обекти, които нямат тежести;
• Местоположение: на оживен път или в градове с население над 10 000 жители, с интензивно движение
• Видимост на обекта : от разстояние не по-малко от 100 м;
• Готовност на собственика да инвестира в изграждане или привеждане на обекта в съответствие със стандартите на обектите с марка iGAS.

Във франчайз схемата няма прехвърляне на собствеността. Партньорът е длъжен да постави марката на обекта iGAS. Новият обект трябва да се зарежда от Газ Лоджистикс ЕАД. Това условие се оправдава по отношение на това, че обектът ще бъде зареждан с горива с гарантиран произход и с висококачествени продукти.

Също така, при франчайз схемата съществува възможността малки бензиностанции да станат част от igas веригата, която се радва на познаваемост, прилага високи стандарти, бизнес опит, и също така има свои корпоративни клиенти.

Договорът между Газ Лоджистикс ЕАД и неговия франчайз партньор осигурява на втория сигурност. Горивата се доставят от нашата логистична фирма - партньорът не е длъжен да плаща за доставката на гориво или за самото гориво.

По отношение на доставната цена, можем да осигурим много конкурентна от една страна, или никакво плащане от друга, тъй като собствеността на горивото е наша.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


• Писмо за намерение на кандидата;
• Нотариален акт на кандидата
• Скица на парцела
• Удостоверение за ползване (акт16)
• Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията.


АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ


Email: a.vasilev@gaslogistics.bg
Тел: 0896848280