iGAS Business Card

Карта за гориво на Бизнес клиенти  iGAS Business Card

Горивна карта iGAS Business Card е решението за управлението на Вашия автомобилен парк. Картата дава възможност на водачите постоянно да разполагат с качеството на iGAS 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Горивната карта на iGAS  заменя плащанията в брой за бизнес клиенти и осигурява много предимства и услуги за Вашата компания, за управителите на автомобилни паркове и за водачите.

Фирмените карти iGAS Business Card Ви осигуряват:

✓ Закупуване на горива при условия на разсрочено плащане за срок до 30 дни

✓ Безналично разплащане във всички обекти на iGAS

✓ Безплатни карти /издаването и самите карти/

✓ Безплатен сервиз на картите /обслужването на картите и движението по тях/

и още…

✓ Лесен контрол и точна информация за разходите през периода, чрез използване на онлайн справки

✓ Бързо обслужване от квалифициран персонал

✓ Достъп до качествените горива  в мрежата oт търговски обекти в цялата страна и по всяко време на денонощието

✓ Няма ограничение по отношение на количествата заредени горива и броя на заявените карти

✓ Защита на всяка карта с Персонален Индивидуален Номер — ПИН-код;

✓ Фактурирането се извършва веднъж седмично, като се предоставя електронна фактура

✓ Фирмените iGAS Business Card могат да бъдат издадени по избор на клиента:
– на името на организацията /за всички автомобили и лица/
– на регистрационен номер на автомобил /без ограничение на лицата, ползващи картата/

* с натискането на бутоните ще свалите Word-документ на Вашето устройство . Документите за заявка за iGAS Business Card можете да изпратите на имейл a.vasilev@gaslogistics.bg